Artur Świtalski

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2013 r.

Doświadczenie zdobywał:

 • w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego w Warszawie
 • w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie
 • w Stowarzyszeniu Niebieska Linia w Warszawie
 • w prywatnej Poradni Psychoterapeutycznej w Warszawie

Wykształcenie:

 • 2019 – obecnie – Na II roku szkoły psychoterapii systemowej prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
 • 2014 – Ukończony I stopień Kursu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • 2013 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, magister psychologii

Dodatkowe szkolenia:

 • 2018 – Trudne sytuacje a kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa
 • 2016-2018 – Szkoła Trenerów Dramy, Fundację Edukacji i Kultury Drama Way
 • 2017 – Wilderness Therapy, Wilderness Foundation UK
 • 2015 – Zastosowanie Dialogu Motywującego w działania profilaktycznych, terapeutycznych i interwencyjnych, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej
 • 2015-2016 – Akademia Socjoterapii, Centrum Wspierania Rodziny,/li>
 • 2014 – Depresja, gdy dzieci nastolatki są zbyt smutne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
 • 2013 – Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie
 • 2013 – Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie „ Niebieska Linia”

Specjalizuje się w:

 • pracy z młodzieżą (od 12 r.ż)
 • zaburzeniach zachowania
 • zaburzeniach adaptacyjnych
 • interwencji kryzysowej (m.in. żałoba, nagłe zmiany w życiu)
 • pracy z trudnościami w relacjach interpersonalnych
 • pracy w obszarze zaburzeń nastroju i zaburzeń depresyjnych
 • pomocy osobom doświadczającym przemocy

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl