Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

Psycholog dzieci i młodzieży

Wykształcenie:

• 2003 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (studia magisterskie)

 

Certyfikaty:

• Certyfikat Trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Doświadczenie zdobywała:

• W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie

• W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż kliniczny i terapeutyczny w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży)

• W Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA

• W Szkole Podstawowej nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

• W Psychologicznej Poradni Rodzinnej przy Stowarzyszeniu OPTA

• W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami:

• 13 lat

 

Szkolenia:

• 2013 – 2014 – grupa seminaryjno-superwizyjna w Ośrodku MABOR dotycząca pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

• 2011 – 2012 – podyplomowe Studium Psychoterapii w Ośrodku INTRA – seminarium

• 2008 – 2009 – Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej – organizatorzy Niebieska Linia i Fundacja Dzieci Niczyje

2006 – 2009 – podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Ośrodku MABOR

 

Konsultuje w językach:

• Angielskim

 

Specjalizuje się w:

• Psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży

• Terapii rodzin

• Konsultacjach dla rodziców

 

Wypowiedzi w mediach:

Wywiad z panią Julią Amarowicz-Pietrasiewicz w adycji „Strefa Rodzica” nadawanym 23 maja 2016 w radiu internetowym – „Polskie Radio Dzieciom”. Wywiad w audycji radiowej dotyczył tematu rodzeństwa m. in. sytuacji związanej z przygotowaniem starszego rodzeństwa do pojawienia się rodzeństwa, relacji rodzeństwa już jako dorosłych ludzi, rywalizacji i wsparcia, którego rodzeństwo sobie udziela, wyzwań, które stoją a przez rodzicami.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl