Katarzyna Głowacka-Gajewska

Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog

 

Wykształcenie:

 • 2018 – Uniwersytet Warszawski, kierunek:diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny (studia podyplomowe)
 • 2012 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Psychologia
 • 2001 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalizacja z terapii pedagogicznej
 • 1999 – Uniwersytet w Kielcach, kierunek Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią

 

Doświadczenie zdobywała jako:

 • psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 w Warszawie
 • pedagog i psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Warszawie
 • pedagog w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) w Warszawie

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami:

 • od 2010 roku jako psycholog

 

Szkolenia:

 • 2018 – Skala Inteligencji Stanford-Binnet
 • 2013 – „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” – kurs doskonalący Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 • 2012 – Moduły szkoleniowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Warszawie: „Mediacje”, Stowarzyszenie Mediatorzy, „Wprowadzenie do psychoterapii – podejście integrujące główne kierunki psychoterapii”, „Psychoterapia dzieci i młodzieży”
 • 2012 – „Nowoczesne opiniowanie”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, w Warszawie
 • 2011 – „Kurs podstawowy bioenergetyki Lowena (praca z ciałem) – praktyka własna
 • 2011 – warsztaty dotyczące całościowych zaburzeń rozwojowych – „Autyzm, Zespół Aspergera”, w Warszawie
 • 2010 – 2016 – „Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna min. inteligencji, dysleksji, dyskalkulii, rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w Warszawie

 

Specjalizuje się w:

 • diagnozie klinicznej dziecka oraz jego rodziny
 • psychoedukacji rodziców, rozwijaniu umiejętności wychowawczych
 • terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (dysleksja,dyskalkulia)

 

Prowadzi diagnozę w zakresie

 • trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia)
 • możliwości intelektualnych oraz gotowości szkolnej i edukacji domowej
 • ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń zachowania, zaburzeń uwagi
 • całościowych zaburzeń rozwojowych
 • zaburzeń lękowych i depresji
 • zaburzeń jedzenia
 • psychologicznej diagnozie dzieci chorych somatycznie

Zajmuje się wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwojowymi.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl