Katarzyna Głowacka-Gajewska

Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog

Wykształcenie:

• 2018 – Uniwersytet Warszawski, kierunek:diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny (studia podyplomowe)

• 2012 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Psychologia

• 2001 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalizacja z terapii pedagogicznej

• 1999 – Uniwersytet w Kielcach, kierunek Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią

 

Doświadczenie zdobywała:

• Jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 w Warszawie

• Jako pedagog i psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Warszawie

• Jako pedagog w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) w Warszawie

 

Doświadczenie w pracy z pacjentami:

• Od 2010 roku jako psycholog

 

Szkolenia:

• 2018 – Skala Inteligencji Stanford-Binnet

• 2013 – „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych” – kurs doskonalący Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

• 2012 – Moduły szkoleniowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Warszawie:

– „Mediacje”, Stowarzyszenie Mediatorzy

– „Wprowadzenie do psychoterapii – podejście integrujące główne kierunki psychoterapii”

– „Psychoterapia dzieci i młodzieży”

• 2012 – „Nowoczesne opiniowanie”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, w Warszawie

• 2011 – „Kurs podstawowy bioenergetyki Lowena (praca z ciałem) – praktyka własna

• 2011 – warsztaty dotyczące całościowych zaburzeń rozwojowych – „Autyzm, Zespół Aspergera”, w Warszawie

• 2010 – 2016 – „Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna min. inteligencji, dysleksji, dyskalkulii, rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich”, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, w Warszawie

 

Specjalizuje się w:

• Diagnozie klinicznej dziecka oraz jego rodziny

• Psychoedukacji rodziców, rozwijaniu umiejętności wychowawczych

• Terapii pedagogicznej dzieci ze specyficnzymi trudnościami szkolnymi (dysleksja,dyskalkulia)

Prowadzi diagnozę w zakresie

• trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia)

• możliwości intelektualnych oraz gotowości szkolnej i edukacji domowej

• ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń zachowania, zaburzeń uwagi

• całościowych zaburzeń rozwojowych

• zaburzeń lękowych i depresji

• zaburzeń jedzenia

• psychologicznej diagnozie dzieci chorych somatycznie

Zajmuje się wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi oraz rozwojowymi.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl