lek. Anna Zielińska

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

Wykształcenie:

• Otwarty przewód doktorski poświęcony zaburzeniom behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym i jakości życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV (Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki)

• 2010 – 2015 – program kształcenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)

• 2009 – Warszawski Uniwersytet Medyczny (I Wydział Lekarski)

 

Doświadczenie zdobywała:

• Na Oddziale Klinicznym Psychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (obecnie jako Szpital Pediatryczny)

• Pełniąc dyżury lekarskie w Szpitalu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

 

Doświadczenie w pracy klinicznej:

• Od 2010 roku

 

Praca w szpitalu:

• Obecnie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (jako asystent), Warszawa

• Obecnie – Oddział Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Warszawa

 

Specjalizuje się w:

• Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera), zaburzeń tikowych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń zachowania

• Pisaniu artykułów popularnonaukowych dla pacjentów, rodziców oraz dla nauczycieli

 

Posiadane uprawnienia

• Wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)

• Wystawianie zaświadczeń lekarskich

 

Wypowiedzi w mediach:

• Lek. Anna Zielińska dla Polskiej Agencji Prasowej o depresji u dzieci.

• Lek. Anna Zielińska w DzieńDobry TVN w rozmowie o depresji u młodzieży.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl