Agnieszka Głąbska-Nasiłowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • jako pedagog od 2011 r.
 • jako psycholog od 2014 r.

Doświadczenie zdobywała:

 • w przedszkolach, szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Piasecznie i w Warszawie
 • obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 w Warszawie

Wykształcenie:

 • 2021 – obecnie – Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (II rok), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu
 • 2014/2016 – Kurs trenerski – Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie
 • 2014 – magister psychologii, specjalizacja: stosowana psychologia społeczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • 2011 – magister pedagogiki, specjalizacja: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Szkolenia:

 • Praca z genogramem – narzędzie nie tylko dla terapeutów systemowych, Centrum Rozwoju
  i Psychoterapii
 • Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO
 • Setting w pudełku czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Ośrodek Psychoterapii Mały Książe) 
 • Zaburzenia odżywiania – współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym, Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
 • 8-tygodniowy Trening Uważności, The Mind Institute
 • Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo – kurs trenerski, Fundacja Uważność
 • Kid’s Skills – Dam radę, WCIES
 • Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC (Porozumienie bez przemocy)
  i małych kręgów, WCIES 
 • Trening umiejętności społecznych, Ośrodek Psychoterapii Sukces
 • Trening Zastępowania Agresji, Fundacja Projekt Inicjatywy
 • Metody pracy z uczniem z ADHD, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I, II, III, Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Jak mówić dziecku „Nie” w duchu empatii, WCIES
 • Stosowanie i interpretacja skali Leiter-3,  Pracownia Testów Psychologicznych PTP i WCIES
 • Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P, Pracownia Testów Psychologicznych PTP
 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Specjalizuje się w:

 • Prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla nastolatków z obniżonym nastrojem i samooceną,
  z diagnozą zaburzeń lękowych i depresyjnych, z zachowaniami autoagresywnymi
 • Rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych (samoświadomości, konstruktywnej komunikacji, asertywności radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz konfliktami) u dzieci i młodzieży
 • Pomocy psychologicznej młodym pacjentom, który przeżywają kryzys rozwojowy lub sytuacyjny (żałoba, strata, rozwód rodziców, choroba, trudności w relacjach rówieśniczych)
 • Diagnozie psychologicznej (zaburzeń lękowych i depresyjnych, nadpobudliwości psychoruchowej, trudności rozwojowych; wykonuje badania: inteligencji, osobowości, kompetencji społeczno-emocjonalnych)
 • Diagnozie pedagogicznej (dysleksja, dyskalkulia, badanie gotowości szkolnej) 
 • Terapii pedagogicznej
 • Prowadzeniu zajęć rozwijających uważność
 • Konsultacjach i warsztatach wychowawczych dla rodziców

 

Dodatkowe informacje

Przyjmuje dzieci i młodzież w wieku 6-18 r.ż.

Swoją pracę poddaje superwizji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl