Agnieszka Głąbska-Nasiłowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2011 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • w przedszkolach, szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Piasecznie i w Warszawie

Wykształcenie:

 • 2014/2016 – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, kurs: Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego
 • 2014 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: magister psychologii, specjalizacja: stosowana psychologia społeczna
 • 2011 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: magister pedagogiki, specjalizacja: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna

Dodatkowe szkolenia:

 • 2021 – w trakcie – Podstawowy Kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej,
 • 2021 – Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo (kurs trenerski),
 • 2021 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. II, Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
 • 2020 –  Kid’s Skills – Dam radę, WCIES,
 • 2020 – Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC i małych kręgów, WCIES,
 • 2020 – Jak mówić dziecku „Nie” w duchu empatii, WCIES,
 • 2019 – Trening Zastępowania Agresji, Fundacja Projekt Inicjatywy,
 • 2016 – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I, Centrum Szkoleniowe Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
 • 2016 – 8-tygodniowy Trening Uważności, The Mind Institute,
 • 2016 – Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 • 2013 – Trening umiejętności społecznych, Ośrodek Psychoterapii Sukces,
 • 2012 – Metody pracy z uczniem z ADHD, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Specjalizuje się w:

 • diagnozie psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 r. ż.,
 • konsultacjach wychowawczych,
 • poradnictwie dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka,
 • trudnościach w uczeniu się,
 • terapii pedagogicznej,
 • rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl