Monika Leontiew

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2014 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa
 • w Przedszkolu Publicznym Ziarno, Warszawa
 • w Akademii Dobrej Edukacji, Jabłonna
 • w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Krasnal, Warszawa
 • w Zespole Żłobków m.st. Warszawy,
 • w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej, Warszawa
 • w Centrum Odwykowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , Warszawa

Wykształcenie:

 • 2021 – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy Podyplomowe; Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa,
 • 2020 – Uczelnia Nauk Społecznych Podyplomowe; Psychologia małego dziecka w terapii i pracy opiekuńczo wychowawczej,
 • 2016 – Poradnia i Ośrodek szkoleniowy stowarzyszenia profesjonalistów psychoterapii i psychoedukacji „Wspólna Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy,
 • 2009 – 2014 – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Magisterskie; Psychologia (Psychoterapia i terapia par).

Posiadane certyfikaty:

 • 2020 – Certyfikat ukończenia szkolenia drugiego stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • 2018 – Certyfikat ukończenia szkolenia pierwszego stopnia ” Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach” w Centrum PSR

Dodatkowe szkolenia:

 • 2022 – TSR w obliczu rozwodu- praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej, LETSR,
 • 2022 – TSR w pracy z rodziną- Prowadzenie terapii wielogłowej, Integri TSR,
 • 2021 -Trening Umiejętności Społecznych, Pomoc Autyzm,
 • 2021 – Praktyczne zastosowania eksternalizacji lęku- sposoby i narzędzia do pracy z lękiem, depresją przy wykorzystaniu metod narracyjnych, Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska,
 • 2021 – Zachowania autodestrukcyjne młodzieży- sposoby i narzędzia do pracy z lękiem, depresją przy wykorzystaniu metod narracyjnych, Centrum Rozwiązań,
 • 2021 – Kryzys w kryzysie Nastolatka-szukanie zasobów radzenia sobie w traumie, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • 2020 – Kids’ Skills, Integri TSR.

Specjalizuje się w:

 • terapii psychologicznej dzieci metodą Kids’ Skills,
 • terapii psychologicznej młodzieży w sytuacjach autodestrukcji, myślach rezygnacyjnych, depresji, zaburzeniach lękowych,
 • konsultacjach wychowawczych – wsparcie rodziców w budowaniu relacji z dziećm
 • terapia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sytuacjach okołorozwodowych.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl