Żaneta Rak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2013 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • w licznych Poraniach Psychologiczno –Pedagogicznych,
 • w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie jako psycholog,
 • w prywatnym centrum terapii,
 • w Akademii Zabawy i Twórczego Rozwoju „ Edukado”,
 • jako autor w magazynie psychologicznym „GAGA”, Valkea Media.

Wykształcenie:

 • 2008-2013 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, kierunek: Psychologia, studia magisterskie,
 • 2010-2012 – Uniwersytet Warszawski, kierunek : Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia magisterskie,
 • 2007-2010 – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna, studia licencjackie.

Dodatkowe szkolenia:

 • Terapia holistyczna, wpływ przetwarzania słuchowego na funkcjonowanie dziecka,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR-I stopień,
 • Kurs I stopnia Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs 5 i 6 latek w świetlicy szkolnej. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb dzieci młodszych,
 • Jak wspierać rozwój dzieci z klas 4-6, które rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 lat -Udział w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych,
 • Szkolenie „Słuchać i słyszeć, mówić i rozumieć”-Rozpoznawanie domowej przemocy u uczniów, niebieska karta, jak rozmawiać z uczniem co do którego istnieje podejrzenie ze jest stosowana przemoc w domu,
 • Udział w szkoleniu dotyczącym zapobieganiu komercyjnemu wykorzystywania dzieci,
 • Szkolenie dotyczące metod przeciwdziałania przemocy w szkole,
 • Zastosowanie neurodydaktyki w procesie kształcenia –jak wykorzystać optymalnie najnowsze osiągnięcia neuropsychologii w szkole,
 • Warsztaty metodyczne „Tańce integracyjne w pracy pedagoga, animatora i wychowawcy”,
 • Szkolenie:„ Zajęcia psychoedukacyjne -wszystko co trzeba wiedzieć o uzależnieniach i profilaktyce”,
 • „Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie umiejętności posługiwania się językiem migowym na poziomie elementarnym”.

Specjalizuje się w:

 • diagnozie psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży,
 • diagnozie całościowych zaburzeń rozwoju,
 • konsultacjach wychowawczych,
 • poradnictwie dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka,
 • trudnościach w uczeniu się,
 • terapii pedagogicznej,
 • rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 • prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl