Nasza poradnia

Centrum Terapii DIALOG Kids

Centrum Terapii DIALOG Kids to prywatna wysokospecjalistyczna placówka, oferująca pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Oferujemy pomoc 7 dni w tygodniu w 10 placówkach na terenie Warszawy:
– w Centrum (blisko stacji metro Centrum),
– w Śródmieściu (blisko stacji metro Dworzec Gdański),
– na Ursynowie (blisko stacji metro Natolin),
– na Woli (blisko CH Wola Park),
– na Gocławiu,
– na Powiślu,
– na Wilanowie,
– na Żoliborzu,
– oraz 2 placówki na Mokotowie (w pobliżu stacji metro Wilanowska oraz w okolicy Placu Unii Lubelskiej).

W celu kompleksowej pomocy placówka jest zarejestrowana jako Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (nr 44P).
Od ponad 10 lat poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym. Prowadzimy konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych. W szczególności oferujemy pomoc w zakresie diagnozy, terapii, psychoedukacji oraz poradnictwa. Prowadzimy działalność informacyjną, profilaktyczną oraz interwencję w środowisku ucznia.

Posiadamy uprawnienia do wystawiania opinii honorowanych przez placówki oświatowe oraz komisje egzaminacyjne m. in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), gotowości szkolnej, zaburzeń zachowania i inne.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę Poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Jesteśmy częścią NZOZ Centrum Terapii Dialog.