Okres dorastania (11-15 lat)

Okres dorastania obejmuje osoby w wieku 11 – 15 lat. W tym okresie dochodzi do intensywnych zmian w sferze fizycznej, emocjonalnej, duchowej i umysłowej. Młodzież zaczyna weryfikować swoje dotychczasowe autorytety, np. rodziców. Cechy charakterystyczne dla tego okresu to intensywny rozwój intelektualny, rozwój zainteresowań i wyobraźni, wzmożona wrażliwość emocjonalna oraz tendencja do nadmiernego krytycyzmu. Nasila się potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej, która na tym etapie narzuca normy postępowania. Rodzą się przyjaźnie i tworzą się pary. Młodzi wykazują potrzebę samodzielności, dobrej samooceny oraz samorealizacji.

Okres dorastania (11-15 lat)