Agresja

Agresja

Stałe przekraczanie granic i norm społecznych, oskarżanie innych za swoje pomyłki, wybuchy złości, kłamstwa, które mają dać jakieś korzyści, bójki, znęcanie się nad zwierzętami, świadome niszczenie czyjegoś dobra, udział w rozbojach, kradzieżach, wagary, ucieczki z domu, kłótnie z rodzicami i nauczycielami oraz obrażanie ich.
Jeśli to w jakimś stopniu przypomina Twoje dziecko, zgłoś się do…

Agresja