Dyskalkulia

W naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem dyskalkulii.

Dyskalkulia