Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna

Jeśli martwisz się czy Twoje dziecko rozwija się w odpowiednim tempie i dodatkowo zauważyłeś, że czyta i pisze w ograniczonym zakresie, mowa jest bardzo prosta, opanowało tylko podstawowe czynności związane z higieną i samoobsługą, uwaga dziecka jest rozproszona, nie potrafi obserwować i analizować otaczających zjawisk, ma trudności z zapamiętywaniem, emocje dziecka są mało zróżnicowane, jego zachowanie jest impulsywne, zauważyłeś trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Porozmawiaj o swoich obawach z …

Niepełnosprawność intelektualna