test

Ewelina Romanowicz

Przyjmuje w: DIALOG Online Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2004 r. jako pedagog, od 2013 r. jako psycholog. Doświadczenie zdobywała: w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w licznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, jako nauczyciel Montessori, podczas realizacji rocznego projektu „Będę kim zechcę” w Fundacji Rozwoju dzieci im. J. A. Komeńskiego, jako dyrektor […]

Read More…

Anna Głowacka-Grzelak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1996 roku Doświadczenie zdobywała w: Ośrodeku Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Zespole Szkół Specjalnych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykształcenie: 1996 – Uniwersytet Warszawski, magister pedagogiki. Praca w szpitalu: 1999-obecnie – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dodatkowe szkolenia: 1995 i 2000 – […]

Read More…