test

Katarzyna Romanowska-Gręda

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: ponad 10 lat doświadczenia. Doświadczenie zdobywała: w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie jako terapeutka rodzinna, we własnym gabinecie psychoterapeutycznym prowadzonym w Warszawie, w Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie, jako stażystka-psychoterapeutka, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) w programie Telefon Zaufania dla Dzieci […]

Read More…

mgr Anna Giers

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2016 roku. Doświadczenie zdobywała: w prywatnym gabinecie psychologicznym Przestrzeń Rodziny w Warszawie, w Wawerskiej Szkole Realnej w Warszawie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku Białej. Wykształcenie: 2022-obecnie – Szkoła Psychoterapii przy Laboratorium Edukacji oraz Ośrodku Regeneracja, Warszawa, 2011-2016 […]

Read More…

mgr Monika Kupis

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2006 roku. Doświadczenie zdobywała: w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Żyrardowie, w prywatnym centrum terapii w Warszawie, w PZP dla Dzieci i Młodzieży w SPZZOZ – Warszawa Praga-Południe, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, w Poradni Rodzinnej PCPR w Ostrowi Mazowieckiej, […]

Read More…

Żaneta Rak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2013 roku Doświadczenie zdobywała: w licznych Poraniach Psychologiczno –Pedagogicznych, w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie jako psycholog, w prywatnym centrum terapii, w Akademii Zabawy i Twórczego Rozwoju „ Edukado”, jako autor w magazynie psychologicznym „GAGA”, Valkea Media. Wykształcenie: 2008-2013 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w […]

Read More…

Lidia Pawelec

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1996 roku Doświadczenie zdobywała: w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Drewnica” w Jednostce Wojskowej jako psycholog – wsparcie psychologiczne dla żołnierzy zsw, psychoprofilaktyka, w licznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Wykształcenie: 1991-1996 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, magister psychologii 2012-2015 – 4-letnie Podyplomowe Szkolenie w Zakresie Psychoterapii, MABOR, Warszawa Dodatkowe szkolenia: […]

Read More…

Ewelina Romanowicz

Przyjmuje w: DIALOG Online Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2004 r. jako pedagog, od 2013 r. jako psycholog. Doświadczenie zdobywała: w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w licznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, jako nauczyciel Montessori, podczas realizacji rocznego projektu „Będę kim zechcę” w Fundacji Rozwoju dzieci im. J. A. Komeńskiego, jako dyrektor […]

Read More…

Monika Leontiew

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2014 roku Doświadczenie zdobywała: w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa w Przedszkolu Publicznym Ziarno, Warszawa w Akademii Dobrej Edukacji, Jabłonna w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Krasnal, Warszawa w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej, Warszawa w Centrum Odwykowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej , Warszawa Wykształcenie: […]

Read More…

Anita Sadurska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2014 roku Doświadczenie zdobywała: w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (Oddział Psychiatryczny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej), w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim., w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, jako psycholog w służbach mundurowych: służba celno-skarbowa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (w tym na obszarze […]

Read More…

Ilona Rogowska-Kryk

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2004 roku Doświadczenie zdobywała: w Centrum Psychologii i Psychoterapii w Świdniku i Krasnymstawie, w Gabinet Psychologicznym w Lublinie, w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, w Dziennym Domu Pomocy w Niedrzwicy Dużej, w Stowarzyszeniu Klub XXI wieku w Lublinie, w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, […]

Read More…

Anetta Stobiecka-Donicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 1995 roku Doświadczenie zdobywała: w Centrum Profilaktyki i Terapii w Garwolinie, w Centrum Psychoterapii w Warszawie – staż psychoterapeutyczny, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Dzieci i Młodzieży w Warszawie – staż psychoterapeutyczny, w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie – Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla […]

Read More…