Anetta Stobiecka-Donicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 1995 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • w Centrum Profilaktyki i Terapii w Garwolinie,
 • w Centrum Psychoterapii w Warszawie – staż psychoterapeutyczny,
 • w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Dzieci i Młodzieży w Warszawie – staż psychoterapeutyczny,
 • w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie – Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą (Szpital Mazowiecki w Garwolinie),
 • w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu – oddział dla młodzieży używającej i uzależnionej – kierownik do spraw leczenia i terapii,
 • w Ośrodku Readaptacyjnym Ministerstwa Zdrowia w Konstancinie,
 • w Poradni Leczenia Uzależnień w Garwolinie,
 • w SGGW w Warszawie – Profilaktyka i Terapia Uzależnień – wykładowca,
 • w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – wykładowca,
 • w Zakładzie Karny w Żytkowicach – warsztaty dla osadzonych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i terapii uzależnień.

Wykształcenie:

 • 2015-2018 – Szkolenie Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • 2011-2012 – SWPS w Warszawie Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Organizacji – studia podyplomowe,
 • 1996-2000 – szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • 1997 – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja Uniwersytet Warszawski – studia podyplomowe,
 • 1995 – AWF w Gdańsku – specjalność odnowa biologiczna – studia magisterskie.

Posiadane certyfikaty:

 • 2021 – Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 919,
 • 2010 – Certyfikat w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA,
 • 2003 – Certyfikat specjalisty terapii uzależnień nr S/01/68/2003.

Dodatkowe szkolenia:

 • 2021 – Szkolenie Psychoterapia oparta na Mentalizacji – stopień zaawansowany, Laboratorium Psychoedukacji oraz Pracownia Psychoterapii HUMANI w Poznaniu, we współpracy z Norweskim Instytutem Mentalizacji,
 • 2019 – Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień behawioralnych i z grup ryzyka, Akademia Myśli i Emocji w Warszawie,
 • 2019 – Sympozjum na temat zaleceń odnośnie stosowania technik terapii poznawczo-behawioralnej i interwencji chronobiologicznych w leczeniu bezsenności. Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Sekcja Psychiatrii Biologicznej PTP,
 • 2018 – Mentalizacja 1 stopień Mentalization – Based Treatment: Basic Training, Anna Freud Center, Laboratorium Psychoedukacji,
 • 2017 – Warsztaty ESSPD na temat zaburzeń́ osobowości, ESSPD Europejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Badań Zaburzeń Osobowości,
 • 2016 – Warsztat Ei Asena Mentalizowanie przemocy w rodzinie i formułowanie interwencji psychoterapeutycznych wobec rodzin zagrożonych stosowaniem przemocy w relacjach, Anna Freud Center, Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej i Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM,
 • 2016 – Szkolenie Program Ograniczania Picia opracowany i realizowany przez PARPA, UJ CM, MCPU Kraków,
 • 2016 – Certyfikat Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnień, PARPA, UJ CM, MCPU Kraków,
 • 2016 – Warsztat Ei Asena Mentalizowanie w psychoterapii dziecka i rodziny, Anna Freud Center, Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej i Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM,
 • 2015 – Certyfikat realizatora programu FreD goes net – wczesna interwencja wobec młodych osób używających narkotyków, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • 2015 – Szkolenie Diagnoza i terapia osób uzależnionych behawioralnie, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Res Humanae, 2015 – Szkolenie Zastosowanie terapii poznawczo behawioralnej w leczeniu osób Uzależnionych, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Res Humanae,
 • 2013 – Trening Zastępowania Agresji Aggression Replacement Training ART,Stowarzyszenie MONAR,
 • 2013 – Certyfikat realizatora modułowego programu terapii dla użytkowników przetworów konopi CANDIS, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
 • 2012 – Edukator Rodzinny Program Wzmacniana Rodziny 10-14, Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON,
 • 2009-2012 – Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I i II stopnia, Stowarzyszenie Niebieska Linia,
 • 2010 – Certyfikat w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • 2008 – Profilaktyk Szkolny i Rodzinny programu Między Nami, Stowarzyszenie Proyecto Hombre Hiszpania, Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”,
 • 2007 – Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia z programu TUKAN – program korekcyjny dla młodzieży używającej środki psychoaktywne, Ośrodek PROM w Łodzi.

Specjalizuje się w:

 • pracy z osobami z zaburzeniami afektywnymi,
 • pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi,
 • pracy z osobami z zaburzeniami osobowości,
 • pracy z osobami uzależnionymi od substancji i czynności,
 • pracy z osobami współuzależnionymi,
 • pracy z osobami z syndromem DDA i DDD,
 • pracy z osobami z zaburzeniami adaptacyjnymi,
 • pracy z osobami z doświadczeniem traumy prostej i złożonej,
 • pracy z osobami doświadczającymi oraz stosującymi przemoc,
 • psychoterapii par i rodzin oraz wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl