Anita Sadurska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2014 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (Oddział Psychiatryczny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej),
 • w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim.,
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • jako psycholog w służbach mundurowych: służba celno-skarbowa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (w tym na obszarze całego kraju w Komisji Centralnej ds. zjawisk niepożądanych: mobbing, dyskryminacja, molestowanie) oraz służba więzienna,
 • w Środowiskowym Domu Samopomocy (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO),
 • w prywatnym gabinecie psychologiczno-psychoterapeutycznym,
 • w Stowarzyszeniu WIOSNA (z siedzibą w Krakowie),
 • w Państwowej Inspekcji Pracy.

Wykształcenie:

 • 2021 – Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu,
 • 2020 – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie (całościowy 4-letni kurs Psychoterapii Integracyjnej), psychoterapeuta,
 • 2016 – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, magister psychologii,
 • 2013 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, magister prawa.

Dodatkowe szkolenia:

 • 2021 – „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, Centrum Rozwiązań,
 • 2021 – „Warsztaty dla komisji do rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych oraz psychologów – doskonalenie umiejętności miękkich, typy mobbingu i jego organizacyjne uwarunkowania”, Muszyna,
 • 2020 – „Warsztaty dla komisji do rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych oraz psychologów – postraumatyczne reakcje i schematy zachowań”, Jastrzębia Góra,
 • 2020 – „Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii,
 • 2018 – „Wykorzystanie seksualne dzieci – metodyka przesłuchań małoletnich świadków, diagnoza i opiniowanie sądowe”, Uniwersytet Wrocławski,
 • 2017 – „Rola psychologa w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie”, Uniwersytet Wrocławski,
 • 2016 – „Cielesne korzenie psychiki. O pracy z ciałem w psychoterapii”, Uniwersytet Wrocławski,
 • 2014 – Szkolenie „Metody Diagnozy Neuropsychologicznej”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu,
 • 2014 – Szkolenie „Psychologia zeznań świadków”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Specjalizuje się w:

 • psychoterapii indywidualnej,
 • wsparciu psychologicznym,
 • zaburzeniach lękowych,
 • zaburzeniach nastroju,
 • zaburzeniach funkcji poznawczych,
 • pomocy w radzeniu sobie z kryzysami i interwencji kryzysowej,
 • zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży,
 • badaniu kompetencji pracowników i atmosfery w miejscu pracy oraz wsparciu kadry kierowniczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl