Diana Czerwińska

Psycholog dzieci i młodzieży

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2011 r.

Doświadczenie zdobywała:

 • w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Szpitalnych Oddziałach Diagnostyczno-Terapeutycznych (F1) i (F2),
 • w Zespole Żłobków,
 • w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie,
 • w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS w Warszawie,
 • w Ogólnopolskim Ośrodku Rozwoju Zawodowego w Warszawie,
 • w Przedszkolu Niepublicznym w Pruszkowie,
 • w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej w różnych lokalizacjach,
 • w Niepublicznej Szkole Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Pruszkowie,
 • na Oddziale Dziennym Nerwic w Przychodni w Warszawie,
 • w Stowarzyszeniu Widzących Więcej.

Wykształcenie:

 • 2016 – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe )
 • 2016 – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych: Przygotowanie Pedagogiczne (studia podyplomowe )
 • 2014 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierunek: Psychologia (studia jednolite magisterskie )

Dodatkowe szkolenia:

 • w trakcie – czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji,
 • 2015 – Certyfikat – Terapia Ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR, Warszawa,
 • 2015 – Certyfikat – uprawniający do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży, Sukces Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej,
 • uczestniczyła również w licznych szkoleniach/kursach/konferencjach (także zagranicznych) poruszających różne aspekty tematów takich jak: praca z pacjentem dorosłym z różnymi trudnościami, testy diagnostyczne, przemoc, normy rozwojowe, stymulacja rozwoju, zdrowa i zbilansowana dieta jak i jej wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży oraz dorosłych, diagnoza poziomu rozwoju, proces adaptacji, współpraca z rodzicem bądź kadrą opiekuńczą, psychoedukacja rodzica i kadry opiekuńczej, praca z pacjentem dorosłym o różnej diagnozie, czas okołoporodowy.

Publikacje i wypowiedzi w mediach:

 • https://www.edziecko.pl/przedszkolak/56,79316,23688918,dziecko-najgorzej-zachowuje-sie-przy-matce-psycholog-czasem.html

Specjalizuje się w:

 • indywidualnej terapii psychodynamicznej (młodzi dorośli, dorośli) jak i wsparciu psychologicznym,
 • diagnozie i wsparciu psychologicznym dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z trudnościami emocjonalnymi, adaptacyjnymi oraz rozwojowymi (dzieci od 0 r.ż.),
 • współpracy z rodzicami dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w zakresie konsultacji indywidualnych czy warsztatów psychoedukacyjnych (m.in. trudności wychowawcze, świat emocjonalny dziecka, adaptacja w placówce i inne).

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl