Ewelina Romanowicz

Przyjmuje w:

 • DIALOG Online

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2004 r. jako pedagog,
 • od 2013 r. jako psycholog.

Doświadczenie zdobywała:

 • w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • w licznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • jako nauczyciel Montessori,
 • podczas realizacji rocznego projektu „Będę kim zechcę” w Fundacji Rozwoju dzieci im. J. A. Komeńskiego,
 • jako dyrektor w przedszkolach,
 • w Poradni Psychologiczno-Logopedycznej ProPsyche Junior jako psycholog dziecięcy, terapeuta, diagnosta,
 • jako Terapeuta Integracji Sensorycznej w szkole z oddziałami integracyjnymi,
 • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 jako psycholog diagnosta.

Wykształcenie:

 • 2015-2017 – Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii, Kierunek: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny,
 • 2006-2010 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Kierunek: Psychologia,
 • 2005-2007 – Uniwersytet Warszawski, Studia Podyplomowe – Wydział Pedagogiczny, Kierunek: Edukacja początkowa z reedukacją,
  (nauczanie dzieci w wieku 3-9 lat),
 • 2001-2006 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, Kierunek: Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie.

Dodatkowe szkolenia:

 • Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach – Centrum Terapii CTSR (szkolenie Istopnia TSR),
 • Integratywna systemowa terapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,
 • Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,
 • Integratywna psychoterapia depresji – Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej,
 • Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie – szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej,
 • Diagnoza ADHD – Diagnoza Adhd i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3 – Pracownia Testów Psychologicznych PTP,
 • Diagnozowanie Dysleksji rozwojowej – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 • Diagnoza Dyskalkulii – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 • Diagnoza Inteligencji – “Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji Rozwoju dla dzieci i młodzieży IDS-2” Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz “Stosowanie i interpretacja Skali Leiter – 3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych Pracownia Testów Psychologicznych,
 • Diagnoza rozwojowa u dzieci od 1 do 3 roku życia – “Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” Krakowski Osrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,
 • Trauma wczesnodziecięca i zaburzenia dysocjacyjne – szkolenie organizowane wCentrum Studiów Podyplomowych i szkoleń Uniwersytetu SWPS,
 • Certyfikat ukończenia Stażu w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”,
 • Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej,
 • Certyficate Biodynamic Breath & trauma release.

Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach depresyjnych i lękowych,
 • trudnościach rozwojowych,
 • trudnościach wychowawczych,
 • leczeniu traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń dysocjacyjnych,
 • Diagnozie ADHD,
 • Diagnozie intelektu,
 • Diagnozie trudności szkolnych, w tym dysleksji i dyskalkulii,
 • Diagnozie gotowości szkolnej,
 • Diagnozie rozwojowej dzieci od 1 do 3 roku życia,
 • Diagnozie autyzmu.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl