lek. Iwona Gawron – Haduch

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2005 roku

Doświadczenie zdobywała:

 • Na Oddziale Klinicznym Psychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (obecnie jako Szpital Pediatryczny)
 • W Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Na Oddziale Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
 • W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • W Klinice Psychiatrii, SPSK 1 w Lublinie
 • W Centrum Medycznym w Łańcucie, na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży
 • W Centrum Pediatrii w Sosnowcu, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
 • W Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu – jako lekarz konsultant psychiatra
 • Jako biegły psychiatra sądowy Sądu Okręgowego w Krośnie od 2013 r.
 • W Baptist Hospital of Miami w USA
 • W Fundacji SYNAPSIS NZOZ, w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie.

Wykształcenie:

 • 2018 – uzyskanie tytułu Specjalisty Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • 2012 – uzyskanie tytułu Specjalisty Psychiatrii
 • 1998 – 2004 – Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Lekarski, lekarz

Specjalizuje się w:

 • Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, cyklotymie), zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), całościowych zaburzeń rozwoju ( autyzm dziecięcy, zespół Aspergera), zaburzeń zachowania, autoagresje
 • Diagnozie Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Zespole nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), Uzależnieniach ,Zaburzeniach tikowych
 • Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych u dorosłych:
 • Zaburzeniach psychotycznych, Schizofreni, Zaburzeniach Snu, Zaburzeniach lękowych i depresyjnych
 • Nerwicach

Posiadane uprawnienia:

 • Wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • Wystawianie zaświadczeń lekarskich
 • Wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl