Jowita Komorowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2002 r.

Praca w szpitalu:

 • w Szpitalu Bielańskim w Warszawie – Oddział Psychiatryczny Całodobowy
 • w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie –  Oddział Psychiatryczny Całodobowy
 • w Szpitalu Wolskim w Warszawie –  Oddział Psychiatryczny Całodobowy

Doświadczenie zdobywała:

 • w Poradni Zdrowia Psychicznego
 • w Dziecięcym Oddziale Psychiatrycznym przy ul. Litewskiej
 • w poradniach psychologiczno – pedagogicznych

Wykształcenie:

 • Od 2016 r. – Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej, Uniwersytet SWPS w Warszawie – czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe
 • 2014 r. – Szkoła Psychoterapii Poznawczo –Behawioralnej CTPB w Warszawie – blok roczny
 • 2009 r. – Uniwersytet SWPS w Warszawie–mgr psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna)
 • 2001 r. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mgr pedagogiki specjalnej

Dodatkowe szkolenia:

 • „Genogram – klucz do zrozumienia rodziny”
 • „Terapia poznawczo – behawioralna w chorobach somatycznych i psychosomatycznych”
 • „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”
 • „Praca z nastolatkiem z niską samooceną”
 • „Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków”
 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi”
 • „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”

 Konferencje:

 • Międzynarodowa Konferencja „Psychologia poznawczo-behawioralna trudnych pacjentów ze skomplikowanymi problemami i wysokim ryzykiem samobójstwa”
 • Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez lęku”
 • Międzynarodowa Konferencja „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych”

Specjalizuje się w:

 • zaburzenia nastoju
 • zaburzenia lękowe (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne)
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • zaniżone poczucie własnej wartości
 • trudności w relacjach interpersonalnych
 • trudności okresu dojrzewania
 • interwencje wobec osób w kryzysie emocjonalnym
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych

Dodatkowe informacje:

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Posiada uprawnienia diagnostyczne:

• „Skala Inteligencji Stanford -Binet 5”
• „Skala Inteligencji i Rozwoju IDS”
• Testy i baterie stosowane w diagnozie pedagogicznej

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl