lek. Anna Gralewicz

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji

Wykształcenie:

 • 2013 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski.

Doświadczenie zdobywała:

 • w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie,
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • na Oddziałach: Nerwic, Psychiatrii Sądowej oraz Oddziale Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • na Oddziale Podwójnej Diagnozy i Rehabilitacji Uzależnień dla Młodzieży w Otwocku,
 • na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • na Oddziale Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
 • na Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie,
 • na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie,
 • pełniąc dyżury medyczne w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinice Psychiatrii Sądowej, Ośrodku Terapii Uzależnień oraz Psychiatrycznej Izbie Przyjęć dla Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • prowadząc zajęcia psychoedukacyjne i konsultacje psychiatryczne dla uczniów gimnazjów w ramach Projektu Edukacyjnego Fundacji „Syntonia”: „Czarne Fale – Lekcje o Depresji”,
 • prowadząc konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy z Fundacją „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”,
 • w prywatnej przychodni psychologiczno-psychiatrycznej.

Doświadczenie w pracy klinicznej:

 • od 2014 roku

Szkolenia:

 • 2018 – ECNP School of Child and Adolescent Psychopharmacology – Wenecja,
 • 2017 – “Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci” w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka,
 • 2016 – szkolenia specjalizacyjne:

-“Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego,
-“Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Konsultuje w języku:

 • polskim,
 • angielskim.

Specjalizuje się w:

 • Diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania się (anoreksja, bulimia), zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń tikowych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń zachowania.

Posiadane uprawnienia

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl