lek. Anna Zielińska-Wieniawska

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

 

Wykształcenie:

 • 2017 – nadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, na podstawie obrony pracy doktorskiej poświęconej zaburzeniom behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym i jakości życia u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV (Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki)
 • 2010-2015 – program kształcenia specjalizacyjnego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2009 – Warszawski Uniwersytet Medyczny (I Wydział Lekarski)

 

Doświadczenie zdobywała:

 • na Oddziale Klinicznym Psychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (obecnie jako Szpital Pediatryczny)
 • pełniąc dyżury lekarskie w Szpitalu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie

 

Doświadczenie w pracy klinicznej:

 • od 2010 roku

 

Praca w szpitalu:

 • obecnie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (jako asystent), Warszawa
 • obecnie – Oddział Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Warszawa

 

Specjalizuje się w:

 • diagnozie i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania (anoreksja, bulimia), całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera), zaburzeń tikowych, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń zachowania
 • pisaniu artykułów popularnonaukowych dla pacjentów, rodziców oraz dla nauczycieli

 

Dodatkowe szkolenia:

 • udział w ESCAP Research Academy, Madryt 2015
 • udział w kursie – ECNP School Child and Adolescent Neuropsychopharmacology, Wenecja 2017r.
 • aktywny udział w konferencjach polskich i zagranicznych (sesja plakatowa na konferencji APA w Nowym Jorku, Toronto, konferencji EPA w Wiedniu, Monachium, konferencji ESCAP w Madrycie i Genewie, konferencji IACAPAP w Pradze)
 • nagroda “Best e-poster oral session” za pracę “Cognitive impairment and psychiatric disorders in children and adolescents with Perinatal HIV infection in Poland – preliminary results” podczas 23rd European Congress of Psychiatry (EPA) w Wiedniu w 2015r.

 
Posiadane uprawnienia

 • wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
 • wystawianie zaświadczeń lekarskich

 

Wypowiedzi w mediach:

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl