Magdalena Kieraga

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2015 roku

Doświadczenie zdobywała w:

 • Placówce opiekuńczo – wychowawczej w Warszawie,
 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie,
 • Poradni Psychologicznej w Warszawie,
 • Fundacjach oraz Stowarzyszeniach (szkolenia i warsztaty).

Wykształcenie:

 • 2015 – 2019 – Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (4 -letnie szkolenie psychoterapeutyczne),
 • 2014 – 2016 – Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i  Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie,
 • 2010 – 2015 – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin, Psychologia (studia magisterskie).

Dodatkowe szkolenia:

 • 2019 – Depresja wśród dzieci i młodzieży,
 • 2018 – Dziecko w konflikcie rozstania,
 • 2018 – Samouszkodzenia i samobójstwa wśród młodzieży,
 • 2018 – Rozpoznawanie dziecka krzywdzonego,
 • 2016 – Kid’s Skills – metoda terapii i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • 2015 – FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy,
 • 2015 – Postępowanie terapeutyczne w kryzysach małżeńskich i zaburzeniach relacji partnerskich,
 • 2015-  Interwencja kryzysowa po wydarzeniach traumatycznych.

Specjalizuje się w:

 • Indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej,
 • Zaburzeniach lękowych i depresyjnych,
 • Zaburzeniach osobowości,
 • Zaburzeniach nastroju,
 • Pracy z trudnościami w relacjach interpersonalnych,
 • Pomocy w kryzysie.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl