mgr Monika Kupis

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • Od 2006 roku.

Doświadczenie zdobywała:

 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Żyrardowie,
 • w prywatnym centrum terapii w Warszawie,
 • w PZP dla Dzieci i Młodzieży w SPZZOZ – Warszawa Praga-Południe,
 • w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej,
 • w Poradni Rodzinnej PCPR w Ostrowi Mazowieckiej,
 • podczas stażu w W.O.L.P. w Toruniu na Oddziale Psychogeriatrycznym w charakterze asystenta psychologa – praca na oddziale i w poradni psychogeriatrycznej.

Wykształcenie:

 • 2012 – 4-letni kurs psychoterapii systemowej w OPS w Krakowie –ukończony, w trakcie certyfikatu do uzyskania tytułu psychoterapeuty,
 • 1998-2004 – Uniwersytet Humanistyczno Społeczny SWPS w Warszawie, magister Psychologii, specjalizacje: Trener grupowy- treningi interpersonalne.

Dodatkowe szkolenia:

 • 2018 – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, Wrocławski Instytut Psychoterapii,
 • 2013 – kurs I i II stopnia integracji sensorycznej –SI,
 • 2011 – roczny kurs psychoterapii psychodynamicznej, OPS w Krakowie,
 • 2011 – podejście egzystencjalne Gestalt w pracy z pacjentem, w OPS w Krakowie,
 • 2006 – Kurs z testu drzewa T. Kocha – diagnoza osobowości.
 • 2003 – praca z pacjentem w podejściu poznawczo-behawioralnym, SWPS w Warszawie,
 • stosowana analiza zachowania (ABA).

Specjalizuje się w:

 • zaburzeniach lękowych i depresyjnych,
 • zaburzeniach osobowości,
 • zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • kryzysach adolescencji,
 • pomocy przy wypaleniu zawodowym,
 • pomocy osobom DDA i DDD,
 • pomocy osobom z doświadczeniami traum relacyjnych, PTSD,
 • pomocy osobom doznającym różnego typu utrat, żałoby, oraz kryzysów tożsamościowych i egzystencjalnych,
 • terapii rodzin.

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl