Paulina Popłońska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:

 • od 2014 r.

Doświadczenie zdobywała w:

 • Pracowni Psychologicznej “Równowaga” w Skierniewicach
 • Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Wspólna Troska” w Skierniewicach
 • Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
 • Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Huśtawka” w Żyrardowie
 • Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż)

Wykształcenie:

 • 2014 r. – Uniwersytet Łódzki – jednolite studia stacjonarne magisterskie na kierunku psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna

Dodatkowe szkolenia:

 • 2019 r. – „Praca z parą w przewlekłym konflikcie” (Inter Ego)
 • 2019 r. – „Praca z parą w sytuacji zdrady” (Inter Ego)
 • 2018 r. – „Z kim i o czym rozmawiamy, czyli diagnoza i konceptualizacja w terapii par” (Inter Ego – cykl szkoleń prowadzonych przez superwizora CBT mgr W. Stefaniak)
 • 2017 r. – „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi” (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej)
 • 2017 r. – „Tworzenie środowiska terapeutycznego” (PSTB)
 • 2017 r. – „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji” (PSTB)
 • 2017 r. – „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” (Centrum Metody Krakowskiej)
 • 2016 r. – „Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” (PSTB)
 • 2016 r. – „Dokumentowanie i programowanie w Stosowanej Analizie Zachowania” (PSTB)
 • 2016 r. – „Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży”
 • 2016 r. – „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi” Centrum CBT-Edu
 • 2015 r. – „Zespół Aspergera  – Diagnoza, Terapia, Modyfikacja Zachowań” Centrum CBT-Edu

Posiadane certyfikaty:

 • Edu w Warszawie – w trakcie certyfikacji
 • IX 2016 r. –  IX 2019 r. – ukończenie kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum CBT

Specjalizuje się w:

prowadzeniu terapii osób z:
 • zaburzeniami adaptacyjnymi
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
 • zaburzeniami osobowości

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl