Pierwsza wizyta

Przed pierwszą wizytę Rodzice powinni przygotować poniższe dokumenty:

1. Dokumentację medyczną:

 • Książeczkę zdrowia
 • Aktualne wyniki badań (laboratoryjnych, obrazowych, EKG)
 • Karty wypisowe ze szpitali
 • Opinie lekarskie dotyczące stanu zdrowia (psychicznego, somatycznego)
 • Dokumentację z Poradni Zdrowia Psychicznego, jeśli jest w posiadaniu Rodziny Pacjenta

2. Dokumentację psychologiczno-pedagogiczną:

 • Treść opinii
 • Wyniki testów
 • Zaświadczenie o odbytej lub aktualnej psychoterapii

3. Dokumentację szkolną:

 • Opinię nauczyciela i/lub pedagoga szkolnego
 • Świadectwa szkolne
 • Zeszyty szkolne z podstawowych przedmiotów (lub z tych, z którymi dziecko ma największy problem)
Pierwsza wizyta