Okres młodzieńczy
(16-18 lat)

Jest to ostatni etap do osiągnięcia dojrzałości wiekowej. W tym czasie dochodzi do stabilizacji uczuciowej, następuje większa zdolność otwierania się na drugiego człowieka. Rozwija się dojrzałość seksualna, dorastający nastolatek zaczyna odczuwać potrzeby seksualne. Zakochuje się, przeżywa pierwszą miłość. Kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Okres młodzieńczy<br> (16-18 lat)