Okres niemowlęcy
(0-1 roku)

Okres ten trwa od urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia. W okresie tym następuje intensywny rozwój fizyczny, umysłowy oraz psychiczny, każdy kolejny miesiąc znacznie różni się od poprzedniego w zachowaniu dziecka, wyglądzie. Dziecko zaczyna siadać, stać, następnie chodzić. Emocje niemowlęcia związane są z zaspokajaniem podstawowych potrzeb – snu, głodu. Okres niemowlęcy jest bardzo ważny dla rozwoju, gdyż właśnie wtedy dzieci przejmują różnorodne wzorce zachowań, elementy kulturowe, których nie są w stanie samodzielnie wyselekcjonować.

Okres niemowlęcy<br> (0-1 roku)