Okres poniemowlęcy (1-3 lata)

Trwa od roku do ukończenia 3 roku życia. W tym czasie dziecko intensywnie naśladuje ruchy i zachowania osób z otoczenia. Zaczyna mówić. W tym czasie występuje ogromne zapotrzebowanie na ruch. Dziecko nie potrafi długo skupić uwagi na jednej czynności, interesuje go wszystko, co go otacza. Często w zabawach tematycznych odtwarza to, co już widziało. Zapamiętuje przykre i przyjemnie zdarzenia. Intensywnie rozwija się wyobraźnia, co przekłada się na rozwój zabawy, dziecko zaczyna bawić się w tzw. “udawanie”.

Okres poniemowlęcy (1-3 lata)