Okres przedszkolny
(4-6 lat)

Jest to okres rozpoczynający się od 4 roku życia i trwa do 6 roku życia. W tym czasie dziecko idzie do przedszkola, poznaje nowe osoby, rówieśników. Potrafi komunikować się z innymi, używa wypowiedzi wielowyrazowych, stosuje zdania złożone. Dziecko zaczyna coraz więcej widzieć i słyszeć, zadaje dużo pytań, dotyczących otoczenia, zjawisk. Dzieci w tym wieku uczą się rozpoznawać emocje, mówią o nich i nazywają je. Chętnie biorą udział w zabawach grupowych, potrafią się dostosować do reguł gry. W zabawie często odtwarzają sytuacje, które wydarzyły się w ciągu dnia np. to co ich przeraziło, zaskoczyło, co im się podobało.

Okres przedszkolny<br> (4-6 lat)