Okres wczesnoszkolny (7-10 lat)

Okres wczesnoszkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 do 10 lat. W tym czasie, rozwija się wiedza o świecie, kształtuje się umiejętność myślenia logiczno-abstrakcyjnego. Dziecko idzie do szkoły, staje sie częścią społeczności szkolnej, klasowej, dostosowuje swoje zachowanie do społeczności, do której należy. Dziecko nawiązuje liczne więzi emocjonalne z rówieśnikami, nauczycielami. Zaczyna kontrolować swoje emocje, rozwija się świadomość odpowiedzialności za negatywne skutki działania.

Okres wczesnoszkolny (7-10 lat)