Dysgrafia

W naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem dysgrafii.

Dysgrafia