Gotowość szkolna

W naszej Poradni Psychologiczno-Peagogicznej zajmujemy się diagnozowaniem czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gotowość szkolna