test

Ewelina Romanowicz

Przyjmuje w: DIALOG Online Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2004 r. jako pedagog, od 2013 r. jako psycholog. Doświadczenie zdobywała: w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w licznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, jako nauczyciel Montessori, podczas realizacji rocznego projektu „Będę kim zechcę” w Fundacji Rozwoju dzieci im. J. A. Komeńskiego, jako dyrektor […]

Read More…

Agnieszka Lewandowska-Lepak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1999 roku Doświadczenie zdobywała: w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych publicznych i niepublicznych, w tym Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Varsovia, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Wykształcenie: obecnie – Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie, Psychoterapia poznawczo […]

Read More…

Agnieszka Głąbska-Nasiłowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: jako pedagog od 2011 r. jako psycholog od 2014 r. Doświadczenie zdobywała: w przedszkolach, szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Piasecznie i w Warszawie obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 w Warszawie Wykształcenie: 2021 – obecnie – Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej (II rok), Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w […]

Read More…

Anna Głowacka-Grzelak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1996 roku Doświadczenie zdobywała w: Ośrodeku Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Zespole Szkół Specjalnych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykształcenie: 1996 – Uniwersytet Warszawski, magister pedagogiki. Praca w szpitalu: 1999-obecnie – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dodatkowe szkolenia: 1995 i 2000 – […]

Read More…

Katarzyna Głowacka-Gajewska

Psycholog dzieci i młodzieży, psycholog, pedagog   Wykształcenie: 2018 – Uniwersytet Warszawski, kierunek:diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny (studia podyplomowe) 2012 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Psychologia 2001 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalizacja z terapii pedagogicznej 1999 – Uniwersytet w Kielcach, kierunek Pedagogika wczesnoszkolna z logopedią   […]

Read More…