test

dr n. med. Aleksandra Buras

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2013 roku Doświadczenie zdobywała: 2018-2022 r. – w Poradni Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach oraz Zespole Leczenia Środowiskowego, 2017-2018 r. – w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Działdowie, 2015-2021 r. – w Klinice Psychiatrii UMB w Białymstoku (Szpital Psychiatryczny w Choroszczy), 2014-2015 r. – w Oddziale […]

Read More…

dr n. med. Marta Mirek

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1994 roku Praca w szpitalu: Fundacja JiM w Łodzi , Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży Doświadczenie zdobywała: w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytety Medycznego w Łodzi- Oddział psychiatryczny dla młodzieży, w Szpitalu psychiatrycznym w Warcie – oddział młodzieżowy, w Stowarzyszeniu MONAR w Łodzi- Oddział dzienny dla dzieci, […]

Read More…

lek. Katarzyna Błachut-Cholewa

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1998 roku Praca w szpitalu: 2021 – obecnie – Oddział Dzienny Psychiatryczny w Słupsku Doświadczenie zdobywała: w Klinice Psychiatrii w Krakowie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Krakowie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Miastku, w Szpitalu Psychiatrycznym w Koszalinie, w Szpitalu Psychiatrycznym w Słupsku, w Poradni Zdrowia […]

Read More…

lek. Krzysztof Anuszkiewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2020 roku Praca w szpitalu: od 2020 r. – obecnie – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Doświadczenie zdobywał: w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Neurologii dziecięcej i pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, na Dyżurach medycznych […]

Read More…

lek. Magda Warczyńska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2019 roku Praca w szpitalu: 2019 – obecnie – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie Doświadczenie zdobywała: w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Józefów, Warszawa Wykształcenie: 2017 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunek lekarski Specjalizuje się: spektrum autyzmu, zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach aktywności i uwagi, zaburzeniach adaptacyjnych, zaburzeniach zachowania. […]

Read More…

lek. Katarzyna Anuszkiewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2017 roku Praca w szpitalu: 2017 – obecnie – Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie Doświadczenie zdobywała: w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie – Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego, w Oddziale Dziennym i Stacjonarnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego –  Szpital Nowowiejski w Warszawie, w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie, […]

Read More…

lek. Marlena Czarnecka-Gralak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2014 roku Praca w szpitalu: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu Doświadczenie zdobywała: w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Kielcach od 2014 roku w Krajowym Towarzystwie Autyzmu – oddział Kielce od 2015 roku w Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży “Nadzieja Rodzinie” […]

Read More…

lek. Paulina Putko – Stawiecka

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2012 roku Praca w szpitalu: od 2016 – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Żwirki i Wigury 63A w Warszawie Doświadczenie zdobywała: Na Oddziale Klinicznym Stacjonarnym oraz Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Ambulatorium Terapii Rodzin i Poradni Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w […]

Read More…

lek. Iwona Gawron – Haduch

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2005 roku Doświadczenie zdobywała: Na Oddziale Klinicznym Psychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (obecnie jako Szpital Pediatryczny) W Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Na Oddziale Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w […]

Read More…

lek. Dorota Wojtłowska-Wiechetek

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2010 roku Doświadczenie zdobywała: W Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Otwocku W SPZOZ Centrum Odwykowym w Warszawie Na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV-Kliniki Psychiatrii UM w Białymstoku Wykształcenie: 2008 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (studia lekarskie) Specjalizuje się w: Zaburzeniach stresowych […]

Read More…