test

lek. Bożena Hrycan

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1999 roku Doświadczenie zdobywała: w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, w niepublicznych poradniach psychologiczno-psychiatrycznych, w Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (Poradnia Psychoonkologii oraz konsultacje psychiatryczne w klinikach COI). Praca w szpitalu: 01.02.2019 r.-obecnie – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii […]

Read More…

lek. Marlena Czarnecka-Gralak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2014 roku Praca w szpitalu: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu Doświadczenie zdobywała: w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Kielcach od 2014 roku w Krajowym Towarzystwie Autyzmu – oddział Kielce od 2015 roku w Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży “Nadzieja Rodzinie” […]

Read More…

lek. Paulina Putko – Stawiecka

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2012 roku Praca w szpitalu: od 2016 – Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Żwirki i Wigury 63A w Warszawie Doświadczenie zdobywała: Na Oddziale Klinicznym Stacjonarnym oraz Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Ambulatorium Terapii Rodzin i Poradni Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w […]

Read More…

lek. Iwona Gawron – Haduch

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2005 roku Doświadczenie zdobywała: Na Oddziale Klinicznym Psychiatrii oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (obecnie jako Szpital Pediatryczny) W Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Na Oddziale Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w […]

Read More…

lek. Dorota Wojtłowska-Wiechetek

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2010 roku Doświadczenie zdobywała: W Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie W Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Otwocku W SPZOZ Centrum Odwykowym w Warszawie Na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym IV-Kliniki Psychiatrii UM w Białymstoku Wykształcenie: 2008 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (studia lekarskie) Specjalizuje się w: Zaburzeniach stresowych […]

Read More…

lek. Aneta Michalska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2015 roku Praca w szpitalu: Obecnie – Szpital Nowowiejski w Warszawie Doświadczenie zdobywała: na Oddziale IV Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie na Oddziale XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie na Oddziale VII Detoksykacji – Narkotyki i Inne Substancje Psychoaktywne Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie na Oddziale VIII Dziennym […]

Read More…

lek. Jakub Skrzeszewski

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2011 roku Praca w szpitalu: 2011 – obecnie – Szpital Nowowiejski (Oddział IV), Warszawa Doświadczenie zdobywał: W Samodzielnym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy W Oddziale IV Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie W Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Warszawie W Zespole Leczenia Środowiskowego w Warszawie W Poradni Leczenia Zaburzeń Snu […]

Read More…

lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2008 jako psychiatra Od 2010 jako psychoterapeuta Doświadczenie zdobywała: W Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie – na Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym, Dziennym, Poradni Zdrowia Psychicznego Konsultując pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz innych oddziałów Szpitala Bródnowskiego W Oddziale Dziennym psychoterapeutycznym w Szpitalu Wolskim (staż kliniczny jako lekarz i psychoterapeuta) W […]

Read More…

lek. Dorota Chojnowska – Balcerzyk

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 1992 roku Praca w szpitalu: Konsultacje psychiatryczne pacjentów w Szpitalu Czerniakowskim 1992 – 1998 w Szpitalu Psychiatryczny Tworki Doświadczenie zdobywała w: Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie Szpitalu Psychiatrycznym Tworki w latach 1992-1998 Ośrodku Synapsis, gdzie pełniła przez wiele lat funkcję Kierownika do spraw medycznych Mieście Watford w Hertfordshire w Anglii jako konsultant psychiatra w latach 2005-2009 Ośrodkach w Wielkiej […]

Read More…

lek. Agata Bilsky

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2002 roku. Praca w szpitalu: 2002 – obecnie – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Doświadczenie zdobywała: W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie W Zespole Leczenia Środowiskowego w Warszawie W poradniach psychiatrycznych w Warszawie Wykształcenie: 2001 – Akademia Medyczna w Warszawie 2009 – specjalizacja z psychiatrii 2016 – czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne […]

Read More…