test

Martyna Szczepańska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2018 roku Doświadczenie zdobywała: w Poradni zdrowia psychicznego w Warszawie, w Wyższej Uczelni Pedagogicznej w Warszawie, w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie jako Terapeuta środowiskowy dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, na stażu w  Ośrodku Terapeutycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na stażu w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego jako […]

Read More…

Marzena Zglec-Matwiejczyk

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2011 roku Doświadczenie zdobywała w: w Szkołach Podstawowych jako psycholog szkolny, w Poradni Specjalistyczno-Logopedycznej w Wyszkowie, w Poradni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Psychoedukacji w Mińsku Mazowieckim, w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie w Ezra UKSW w Warszawie w Poradni Psychologicznej dla Dzieci w CBT w Warszawie oraz w Legionowie Wykształcenie: 2017-2021- Uniwersytet SWPS […]

Read More…

Agnieszka Lewandowska-Lepak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 1999 roku Doświadczenie zdobywała: w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, w Przedszkolach i Szkołach Podstawowych publicznych i niepublicznych, w tym Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Varsovia, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Wykształcenie: obecnie – Akademia Motywacji i Edukacji w Warszawie, Psychoterapia poznawczo […]

Read More…

Ewa Bystrzyńska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2012 roku Doświadczenie zdobywała: w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie, w Warszawskiej Grupie Psychologów, na Stażu w Prywatnym Ośrodku Psychoterapeutycznym w Warszawie, biorąc udział w programie Vademecum Psychologa oraz Terapia systemowa, biorąc udział w programie: Wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Otwocku, biorąc udział w programie: Ułatwiamy życie z ADHD w […]

Read More…

Katarzyna Żylińska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2012 roku Doświadczenie zdobywała: w Stowarzyszeniu Monar; Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień przy ul. Hożej w Warszawie, w Ośrodku Terapeutyczno-Rozwojowym w Warszawie, w Stowarzyszeniu Eleuteria NZOZ Centrum Zdrowia w Warszawie, w Stowarzyszeniu „Między Ludźmi” w Warszawie, w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Narkotykowy Telefon Zaufania. Wykształcenie: obecnie – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Szkoła […]

Read More…

Agnieszka Głąbska-Nasiłowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2011 roku Doświadczenie zdobywała: w przedszkolach, szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Piasecznie i w Warszawie Wykształcenie: 2014/2016 – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, kurs: Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego 2014 – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: magister psychologii, specjalizacja: stosowana psychologia społeczna 2011 – Akademia Pedagogiki […]

Read More…

Maria Kurek

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2009 roku Doświadczenie zdobywała: 2010-2020 – w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Nerwic – Oddział Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Staż posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pracownia Terapii i Rozwoju w Warszawie, Staż posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa […]

Read More…

Joanna Drążkiewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2009 r. – pedagog od 2016 r. – psychoterapeuta Doświadczenie zdobywała: w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży OPTA W Warszawie w Przedszkolach Publicznych nr. 214  i 352 w Warszawie w Środowiskowym Ognisku […]

Read More…

Maja Zdaniewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2018 roku Doświadczenie zdobywała: w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie w Pracowni Psychologicznej ,,Ego” w Warszawie w Poradni telefonicznej dla osób dorosłych w stanie kryzysu emocjonalnego z siedzibą w Warszawie w Prywatnym Ośrodku w Warszawie –  jako stażysta na grupach terapeutycznych Wykształcenie: 2018 – Uniwersytet […]

Read More…

Katarzyna Maciąg

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2015 r. Doświadczenie zdobywała w: w Poradni psychologicznej w Warszawie w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Przedszkolach w Warszawie w Gimnazjum w Warszawie w Domu Dziecka w Warszawie Wykształcenie: 2018 – obecnie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Psychoterapia (4 – letnie szkolenie terapeutyczne, nurt psychodynamiczny) 2015 – 2017 […]

Read More…