test

Natasza Żurowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2013 roku Doświadczenie zdobywała: w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Mile End Hospital w Londynie, w Gordon Hospital w Londynie, w St Mungo’s w Londynie, w Leonardi Medici Clinic w Szymanowie, w ŚDS Pęchery w Pęcherach, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii sp. […]

Read More…

Agnieszka Głąbska-Nasiłowska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2011 roku Doświadczenie zdobywała: w przedszkolach, szkołach i Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Piasecznie i w Warszawie Wykształcenie: 2014/2016 – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, kurs: Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego 2014- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek: magister psychologii, specjalizacja: stosowana psychologia społeczna 2011 – Akademia Pedagogiki Specjalnej […]

Read More…

Maria Kurek

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2009 roku Doświadczenie zdobywała: 2010-2020 – w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Klinika Nerwic – Oddział Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Staż posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pracownia Terapii i Rozwoju w Warszawie, Staż posiadający akredytację Polskiego Towarzystwa […]

Read More…

Joanna Drążkiewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2009 r. – pedagog od 2016 r. – psychoterapeuta Doświadczenie zdobywała: w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży OPTA W Warszawie w Przedszkolach Publicznych nr. 214  i 352 w Warszawie w Środowiskowym Ognisku […]

Read More…

Maja Zdaniewicz

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2018 roku Doświadczenie zdobywała: w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie w Pracowni Psychologicznej ,,Ego” w Warszawie w Poradni telefonicznej dla osób dorosłych w stanie kryzysu emocjonalnego z siedzibą w Warszawie w Prywatnym Ośrodku w Warszawie –  jako stażysta na grupach terapeutycznych Wykształcenie: 2018 – Uniwersytet […]

Read More…

Karolina Srebrna

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2015 r. Doświadczenie zdobywała w: w Poradni Rodzinnej Centrum Odwykowego w Warszawie w Poradni Leczenia Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Warszawie w Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu w Oddziale Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu w Poznaniu w SP ZOZ Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu w Stowarzyszeniu […]

Read More…

Katarzyna Maciąg

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2015 r. Doświadczenie zdobywała w: w Poradni psychologicznej w Warszawie w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Przedszkolach w Warszawie w Gimnazjum w Warszawie w Domu Dziecka w Warszawie Wykształcenie: 2018 – obecnie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Psychoterapia (4 – letnie szkolenie terapeutyczne, nurt psychodynamiczny) 2015 – 2017 […]

Read More…

Artur Świtalski

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: Od 2013 r. Doświadczenie zdobywał: w Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego w Warszawie w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie w Stowarzyszeniu Niebieska Linia w Warszawie w prywatnej Poradni Psychoterapeutycznej w Warszawie Wykształcenie: 2019 – obecnie – Na II roku szkoły psychoterapii systemowej prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej […]

Read More…

Elżbieta Marusiak

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2011 r. Doświadczenie zdobywała w: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie Wykształcenie: 2015 – Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, 3 -letni kurs systemowej terapii rodzin 2010 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, magister psychologii Dodatkowe […]

Read More…

Paulina Popłońska

Doświadczenie w pracy z Pacjentami: od 2014 r. Doświadczenie zdobywała w: Pracowni Psychologicznej “Równowaga” w Skierniewicach Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych “Wspólna Troska” w Skierniewicach Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej “Huśtawka” w Żyrardowie Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (staż) Wykształcenie: 2014 r. – Uniwersytet Łódzki – jednolite studia stacjonarne magisterskie na kierunku psychologia, […]

Read More…