Ewa Małachowska

Psycholog młodzieży

Wykształcenie:

• 2016 – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Podyplomowe Studia Terapii Integracji Sensorycznej
• 2012 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Neurologopedyczne
• 1996 – Akademia Muzyczna w Gdańsku, Podyplomowe Studia z Logorytmiki
• 1993 – Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studia Logopedyczne
• 1991 – Uniwersytet Gdański

 

Doświadczenie zdobywała:

• Jako logopeda w szkole specjalnej w Chełmży
• Jako logopeda podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej w Toruniu
• Jako logopeda w placówkach oświatowych (żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum) w Toruniu
• Prowadząc zajęcia dla studentów uczelni wyższych (UMK Toruń, KPSW Bydgoszcz; WSNS Pedagogium Warszawa)
• Będąc terapeutą na turnusach rehabilitacyjnych dla osób jąkających się (PPP Ad Verbum Warszawa)
• Będąc terapeutą na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, ZA, MPD, zespołami wad genetycznych (Sea Lania – Turcja)
• Prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną w Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię” w Warszawie
• Diagnozując dzieci autystyczne z ZA w Poradni Psychiatrycznej SPDSK w Warszawie
 

Doświadczenie w pracy z pacjentami:

• Od ponad 25 lat

 

Praca w szpitalu:

• 2016 -obecnie – Poradnia Psychiatryczna Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawa

 

Szkolenia:

• Mini Kids
• VB Mapp
• EEG Biofeedback
• Terapia P. Dennisona
• Terapia Metodą Sanyo
• Diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego
• Diagnoza i terapia jąkania
• Diagnoza i terapia autyzmu
• Diagnoza i terapia ORM

 

Specjalizuje się w:

• Diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy
• Diagnozie i terapii autyzmu
• Diagnozie i terapii Zespołu Aspergera
• Diagnozie i terapii mutyzmu wybiórczego
• Diagnozie i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
• Diagnozie i terapii jąkania
• Diagnozie i terapii dyslalii

Umów się do tego specjalisty:

+48 (22) 436 83 50
przychodnia@terapiadialog.pl